OTAP-omgevingen Hobbynet

Deel dit artikel

,

OTAP

 

 

Inhoud

OTAP algemeen tbv Hobbynet.

Fase 1: Ontwikkelen.

Fase 2: Testen.

Fase 3: Acceptatie.

Fase 4: Productie.

Uitwijk.

“Vertaling” naar Hobbynetomgeving(en):

OTAP XML/Ldap.

Fase 1: Ontwikkelen.

Aandachtspunten in Hobbynet-omgevingen:

Fase 2: Testen.

Aandachtspuntenin Hobbynet-omgevingen:

Fase 3: Acceptatie.

Fase 4: Productie.

OTAP Joomla.

Fase 1a: Primare ontwikkeling.

Fase 1b: Secundaire ontwikkel omgeving.

Fase 2 Testen.

Fase 3 Acceptatie.

Fase 4 Productie -> Update Release.

Gebruik Trello in combinatie met OTAP.

Wie is verantwoordelijk voor welke omgeving en afstemming.

Gebruik Testomgevingen binnen Hobbynet.

Gebruik Testomgevingen voor groeperingen.

 

 

   OTAP algemeen tbv Hobbynet

Binnen Hobbynet maken we voor het ontwikkelen van nieuwe code gebruik van het OTAP-model.   In een standaard plaatje ziet dit er zo uit:

De ICT-voortbrenging ziet er dan als volgt uit:

 OTAP

    Fase 1: Ontwikkelen

In de ontwikkelomgeving wordt nieuwe software ontwikkeld of worden wijzigingen aan de huidige software vormgegeven. Het ontwikkelteam kan als enige gebruiker van deze omgeving ongestoord werken zonder anderen dwars te zitten.

   Fase 2: Testen

In de testomgeving kunnen functionele tests uitgevoerd worden op wat er door het ontwikkelteam opgeleverd is. Dit kunnen geautomatiseerde, maar ook handmatige functionele tests zijn. Aan het eind van de ontwikkelperiode worden alle opgeleverde wijzigingen gebundeld in een ‘release’. Alle betrokken partijen, waaronder ook de gebruikers, worden uitgenodigd deze te testen.

   Fase 3: Acceptatie

Na de goedkeuring van de ontwikkelde wijzigingen vanuit de testfase worden de gebundelde wijzigingen in de acceptatieomgeving geïnstalleerd volgens een gedocumenteerd draaiboek. Dit is als het ware een generale repetitie. De acceptatie-omgeving is qua hardware en software zoveel mogelijk identiek aan productie. In deze omgeving worden ook de regressietesten uitgevoerd ter controle of het geheel aan wijzigingen geen onverwachte impact heeft op de huidige inrichting.

   Fase 4: Productie

Indien de klant akkoord is met wat er opgeleverd is in de acceptatie-omgeving, kunnen de wijzigingen door naar de productie. Deze installatie wordt uitgevoerd volgens hetzelfde draaiboek als die gebruikt is voor het uitvoeren van de wijziging op acceptatie.

   Uitwijk

Een complete uitwijk-omgeving heeft Hobbynet niet. Voor HCC.nl en PC-Active.nl is er wel een dagelijkse kopie aanwezig (ZONDER inlog faciliteit!) mochten de servers bij BIT volledig uitvallen.

   “Vertaling” naar Hobbynetomgeving(en):

We hebben 2 “smaken” OTAP straten bij Hobbynet,

 • De XML/Ldap OTAP straten
 • De Joomla OTAP straten

Door bewust deze beide “smaken” OTAP omgevingen te “splitsen”, kunnen we voor de Joomla straten tegen een stabiele XML-omgeving ontwikkelen. Afhankelijk van de gevraagde functionaliteit moeten de aanpassingen per “smaak” of in samenhang plaatsvinden.

Uitzondering: Ondanks dat we de OTAP straten compleet willen scheiden, maken we gebruik van 1 Ldap! Dit omdat het beheer en onderhouden teveel beheerwerk gaat kosten. Wel maken we een scheiding binnen LDAP: De XML server kan gebruik maken van 2 accounts met verschillend wachtwoord (Belangrijk ivm scheiding omgevingen !):

 • Voor Productie:

$ldap_beheer_username  = 'cn=xml-hoge-rechten,ou=applicaties,dc=hcc,dc=nl';

 • Voor ALLE Test omgevingen:

$ldap_minimal_username = 'cn=xml-lage-rechten,ou=applicaties,dc=hcc,dc=nl';

 

Ook kan het zijn dat er externe koppelingen bij betrokken zijn. Dit kan technisch, procedureel of beide voorkomen. De belangrijkste hiervan zijn:

 • CRM : Cayentis tbv ledenadministratie
 • HCCnet : HenZ tbv mail
 • Kantooromgeving : DiTP (Flowerbed Enginering) tbv kantoorautomatisering
 • Tripolis : Ematters tbv nieuwsbrieven

   OTAP XML/Ldap

   Fase 1: Ontwikkelen

Op XML-dev en op Ldap-test worden ontwikkel versie geplaatst, dit is experimentele code.

Zodra de code XML-dev stabiel is, voldoende basisfunctionaliteit bevat (of oplossingen voor problems) en de basis testen zijn uitgevoerd en akkoord bevonden, wordt de code doorgezet naar XML-test. Dit na overleg met Joomla ontwikkel team, zodat dat niet eventuele Joomla-ontwikkelen blokkeert.

Mogelijk is het wenselijk voor XML-ontwikkelaar een ontwikkel Joomla site te hebben, waar de actuele stabiele code draait. Het is echter niet de bedoeling dat op deze site Joomla code wordt bewerkt.

   Aandachtspunten in Hobbynet-omgevingen:

 • Er is geen ontwikkel straat richting HenZ voor dev-omgeving
 • Ldap-dev wordt niet dagelijks ververst en is hierdoor niet automatisch actueel .
 • Respons van test-crm komt niet binnen op de dev omgeving, eigenlijk zou de test omgeving die moeten door spelen naar de dev omgeving.

   Fase 2: Testen

Op XML-test en Ldap-test straat staat in principe uitsluitend de functioneerde release canidates, die geschikt zijn voor testers. Deze code is/ wordt altijd getest op functionaliteit door gebruikers en is om bij goedkeuring direct naar productie uit te rollen.

   Aandachtspuntenin Hobbynet-omgevingen:

 • Dagelijks worden de csv-bestanden niet ingelezen daarom is deze Ldap niet gelijk aan de test omgeving
 • Er is geen ontwikkel straat richting HenZ voor test daarom kan deze communicatie alleen in praktijk worden getest.
 • Er is momenteel te weinig aandacht (capaciteit?) voor het beschrijven van de procesaanpassingen die mogelijk volgen op technische aanpassingen.

   Fase 3: Acceptatie

Nadat alle uitgezette taken in Trello met succes zijn afgesloten door de aangewezen personen kan de release worden vrijgegeven voor productie.

   Fase 4: Productie

Zowel technisch, eventuele presentaties en documentatie kan worden uitgerold. Hierna kan de release worden afgesloten dmv het actualiseren van alle technische documentatie.

 

   OTAP Joomla

   Fase 1a: Primaire ontwikkeling

De primaire ontwikkeling vindt plaats om Joomla-dev dit is ook de omgeving waar de source code staat, daarom wordt deze omgevingen. (deze omgeving mag dus niet voor experimentjes gebruikt worden) als iemand code veranderd op deze site moet dit altijd doorgegeven worden aan Hobbynet beheer.

In principe wordt er tegen de XML-test aan ontwikkeld en niet tegen de XML-dev omgeving, zodat er ontwikkeld wordt op basis van stabiele code en een gevraagde response vanuit de XML-server komt. Hierbij kan de ontwikkelaar van de XML-server vrij experimenteren op de deze server.

   Fase 1b: Secundaire ontwikkel omgeving

Kadernet-dev (kopie van de productie kadersite) of www-dev (kopie van productie HCC.nl site).

Deze omgeving wordt gebruikt voor testen van de ontwikkelaar om te kijken om te kijken of de ontwikkelde modules ook werken op deze 2 speciale sites. Deze sites kunnen op elk willekeurig moment opnieuw worden geactualiseerd, zonder waarschuwing voor af.

 

   Fase 2 Testen

Er zijn 3 test sites die de werkelijkheid nabootsen

 • Joomla-test (basis site van groepering)
 • www-test (kopie van hcc.nl site kan oud zijn)
 • kadernet-test (kopie van kadersite site kan oud zijn)

Na enige tijd zal er actuele kopie worden getrokken om actueel beeld te houden. Het aantal backups per site wordt op max 3 releases gezet.

   Fase 3 Acceptatie

Nadat alle uitgezette taken in Trello met succes zijn afgesloten door de aangewezen personen kan de release worden vrijgegeven voor productie.

   Fase 4 Productie -> Update Release

Alle productie Joomla site worden door de Joomla beheerder via yoursites geupdate! Mogelijke aandachtspunten zijn:

 • Het kan zijn dat er ook conversies moeten plaats vinden
 • Mogelijk zijn er ook externe leveranciers betrokken bij een nieuwe release
 • Aandacht voor kennisoverdracht en documentatie
 • Standaard Joomla-modules kunnen wel mee getest worden, maar niet worden aangepast door Hobbynet

   Gebruik Trello in combinatie met OTAP

Voor Fase 1 en 2 is het onnodig om planningen op te nemen in Trello. (Overigens worden de functionele wensen wel opgenomen. Hiermee worden de releases dan ook gevuld!)

In Fase 3 gaan we de planning wel in Trello op te nemen, zowel welke tester(s) nodig zijn, wat er getest moet worden (technisch en/of procedures) en het resultaat wordt in Trello vastgelegd. Indien Fase 3 zonder blokkerende bevindingen wordt geaccepteerd, wordt er voor Fase 4 (Release naar productie) een stappenplan in Trello vastgelegd waarin alle stappen en afhankelijkheden opgenomen worden. Dit geeft tevens aan alle betrokkenen inzicht in de status / voortgang / activiteiten.

   Wie is verantwoordelijk voor welke omgeving en afstemming

Fase 1: In deze fase wordt er op basis van een Functionele wens code gebouwd of configuraties aangepast door de ontwikkelaar om invulling te geven aan deze wens.

Fase 2: Dezelfde ontwikkelaar kan hier testen in onderdelen of stukken code werkelijk doen wat er bedacht is. Bij twijfel kan de ontwikkelaar het 4 ogen principe toepassen door een collega te vragen mee te kijken.

Fase 3: Deze fase moet uitgevoerd worden door 1 of meer testers. Hier moet op gebruikersniveau gekeken worden of alles werkbaar is zoals bedacht.

Fase 4: Dit is de werkelijke uitrol van de release die door Hobbynetters gebeurd op hun expertisegebied en in samenhang met het stappenplan in Trello wat vooraf is afgestemd.

   Gebruik Testomgevingen binnen Hobbynet

De testomgevingen voor fase 1 en 2 zijn permanent aanwezig. Wel dient er intern afstemming plaatst te vinden over gebruik en/of updates van deze omgevingen.

De testomgeving voor fase 3 wordt gepland via Trello. Hier wordt aangeven wat er precies nosig is afhankelijk van de omvang van de release, wat er door wie getest moet worden en de tijdsplanning wordt opgenomen.

Opm.: Volgens de AVG wet zou het wenselijk zijn om de gebruikers gegevens in de testomgevingen te anonimiseren. Binnen Hobbynet hebben we hier niet voor gekozen omdat:

 • Dit veel beheerwerk met zich meebrengt (niet alleen uitvoering maar ook administratie)
 • Onze testers in dezelfde rol hun testactiviteiten uitvoeren die zij ook in productie uitoefenen. Hiermee heeft anonimiseren geen toegevoegde waarde.

   Gebruik Testomgevingen voor groeperingen

Op zich valt dit stukje buiten de hierboven beschreven strategie. Voor de groeperingen worden aparte testservers beschikbaar gesteld. Voor deze test omgevingen wordt er geen gebruik gemaakt van het OTAP-model, maar deze testomgevingen worden telkens opnieuw opgebouwd “boven op” de hierboven genoemde omgevingen. Deze testomgevingen kunnen uitsluitend door de webbeheerders van de groeperingen worden gebruikt en worden bij technische problemen steeds van een nieuwe kopie uit productie voorzien door de Joomla beheerders van Hobbynet.

Deze testomgevingen hebben vooral als doel om de productie stabiel te houden, maar ook om de webbeheerders meer kennis en ervaring op te laten doen met hun groeperingen website. Wat er in deze testomgevingen wordt opgebouwd door de webbeheerder moet hij/zij later zelf in productie ook aanpassen en dit is geen standaard onderdeel van de OTAP-voortbrenging.

Sponsoren HCC!hobbynet

Logo sponsor BIT

Vyos logo router software sponsor

'Meld je aan voor de nieuwsbrief'

'Abonneer je nu op een of meerdere van onze nieuwsbrieven en blijf op de hoogte van onze activiteiten!'

Aanmelden