Openvpn installeren (windows)

Deel dit artikel

,

Openvpn installeren

Mini F(unctioneel) O(ntwerp) testomgeving Joomla! Sites HCC!groeperingen 

Aanleiding 

Er bestaat binnen de gebruikers van HCC!groeperingen de behoefte aan een mogelijkheid zaken uit te testen buiten de productieomgeving. Reden daarvoor is duidelijk: men wenst geen verstoring van de productiesite waardoor continuïteit wordt verstoord. Aan de Joomla! Beheerdersgroep binnen Hobbynet is gevraagd een eerste opzet te maken voor waar een testomgeving aan moet voldoen. 

Voorwaarden 

Er is behoefte aan een testsite waarbij de eigen groeperingsite en functionaliteit wordt uitgetest met de rollen die vast zijn gedefinieerd en die vrij kiesbaar zijn voor de webbeheerder. Met andere woorden: de rol kan worden gekozen (uitsluitend door de rol “webbeheerder”) om de nieuwe functionaliteit uit te testen en een en ander te kunnen zien in die gekozen rol. Extra voorwaarde is om de testomgeving(en) zo in te richten dat het minimale inzet vraagt voor de Hobbynetmedewerkers. 

(Test) Omgeving 

Er is tevens behoefte aan een (test) omgeving waarbij vrijelijk een site kan worden bekeken aan de voorkant (Front-end) en achterkant (Back-end) zonder dit publiekelijk vindbaar te laten zijn. 

Uitwerking 

  • Hobbynet plaats een kopie van de site van de groepering binnen een afgeschermde omgeving. Om aan de eis te voldoen dat een en ander niet publiekelijk is te vinden kunnen uitgaan van bijvoorbeeld een intranet achtige omgeving die uitsluitend toegankelijk is voor webbeheerders. 
  • Om de productieomgeving zo goed mogelijk na te bootsen wordt er wordt gewerkt vanuit de XML koppelingmet de ledendata, waarbij de testgebruikers slechts een nader te bepalen tijd beschikbaar blijft. De autorisaties worden ingelezen op basis van de reeds bekende rollen, bekend in de ledendatabase. De users zijn standaard gedefinieerd en mogen van een vaste naam en wachtwoord combi worden voorzien. Elke nacht worden deze gebruikers verwijderd. 
  • De naamgeving van de (testing)-URL’s is gestandaardiseerd en herkenbaar in beeld als zodanig.
  • Doormiddel van een script kan een Joomlabeheerder van Hobbynet een test omgeving klaarzetten, waarna er een recente backup van de groepering op wordt teruggezet.  
  • Bij het aanvragen van testgebruikers door de webbeheerder (via Joomla beheer module) wordt ook het IP-adres van de aanvrager vastgelegd. De testactiviteiten kunnen uitsluitend vanaf dat IP-adres uitgevoerd worden, bij wisselen van IP-adres moet account opnieuw worden aangevraagd.  
  • Er wordt maar 1 test omgeving per groepering gemaakt, zijn er meer webbeheerders binnen een groepering dan moet deze test omgeving gedeeld worden. 

Wat gebeurt er wanneer het fout gaat? 

Als de testsite niet meer functioneert, dan krijgt men gewoon een oude backup van de eigen groepering site teruggezet. Alle testresultaten zijn dan mogelijk verloren, maar dat is de prijs die daarvoor betaald moet worden. De initiële responsetijd na aanvraag van een nieuw ticket is maximaal 3 werkdagen. 

Tenslotte 

Met dit document beogen opstellers niet compleet te zijn en zeker geen technische invulling te willen geven; het is tenslotte een FO. Het is een denkrichting waarvan wij verwachten dat het werkbaar is. De wens is ook een zo onderhoudsvriendelijk en veilige situatie te creëren, waarbij zelfwerkzaamheid van de gebruikers mogelijk is. Bijkomend voordeel is dat enthousiaste webbeheerders grote kennis kunnen vergaren, waarbij mogelijke toestroom van hobbynet vrijwilligers op gang komt. 

 

Joomlavrijwilligers HCC!hobbynet 

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Abonneer je nu op een of meerdere van onze nieuwsbrieven en blijf op de hoogte van onze activiteiten!

Aanmelden